İTALYANCA

İtalyanca

Neden İtalyanca Öğrenmeliyiz?

•    İtalyan firmaları başta lastik ve otomotiv sanayisi olmak üzere her alanda faaliyet göstermektedir.
•    İtalyanca öğrenmek, İspanyolcanın % 50’sini öğrenmek demektir. Böylece iki dil öğrenmiş olacaksınız.
•    Dil yapısı Türkçeye benzer, öğrenmesi kolaydır.
•    Öğrenilmesi ve gramer yapısı zor olmayan bir dildir.
•    Herkesin bilmediği bir dili öğrenmek sizi farklı kılacaktır.

AŞAMA Eğitim Merkezi’nde,  İtalyanca 6 seviyeden oluşmaktadır.

1. Kur
80 saat süren 1. kur sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “temas” olarak adlandırdığı A1 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
Öğrenci günlük hayatta kullanılan ve somut ihtiyaçlara cevap verecek deyim ve cümleleri kullanabilir. Kendini ve diğer kişileri tanıtabilir, soru sorabilir, kişisel sorulara cevap verebilir. Örnek olarak oturduğu yer, tanıdığı kişiler, sahip olduğu şeyler. Eğer öğrenciyle yavaş ve anlamasına yardımcı olacak şekilde konuşulursa bir diyalog ortamı oluşabilir.


2. Kur
80 saat süren 2. kur sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “yaşama” olarak adlandırdığı A2 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
Öğrenci güncel hayatın içinde sık sık kullanılan cümleleri kullanır ve anlamaya başlar. Örnek olarak kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş yapma, yerel coğrafi bilgiler, iş durumu. Basit bir şekilde geçmişini, etrafını, temel ihtiyaçlarını, yazı ile bildirebilir.

3. Kur
80 saat süren 3. kur sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “eşik” olarak adlandırdığı B1 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
Öğrenci okul, boş zamanlar v.s. gibi konuların önemli noktalarını anlamaya başlar. Öğrendiği dilin ülkesinde bulunduğu zaman dilden kaynaklanan her türlü durumun rahatlıkla üstesinden gelebilir. Bildiği ve kişisel alanı içinde olan konular hakkında basit bir yazı yazabilir. Projelerini, arzularını, ümitlerini, tecrübelerini kısaca anlatabilir.

4.Kur
80 saat süren 4. kur sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “gelişme” olarak adlandırdığı B2 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
Öğrenci zor yazıların ana fikrini anlamaya başlar. Uzmanlık alanlarındaki teknik tartışmalara katılabilir. Yazı olarak belirli konularda görüşlerini bildirebilir.


5. Kur
80 saat süren konuşma 5. kur sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “verimlilik”   olarak adlandırdığı C1 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
Öğrenci her türlü yazıyı içerikleriyle anlamaya başlar. Kendini rahatlıkla ifade eder. Yazılarını detaylı bir şekilde oluşturur. Öğrenci her duyduğunu ve okuduğunu anlar.


6. Kur
80 saat süren konuşma 6. kur sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “hakimiyet”   olarak adlandırdığı C2 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
Öğrenci her türlü yazıyı oluşturur. Kendini rahatlıkla ifade eder. Konuşmalarını rahat bir şekilde gerçekleştirir. Okuma, dinleme, yazma, konuşma yetileri gelişmiş ve kendini istediği şekilde ifade edebilecek durumdadır.

Kurumumuzun, bütün seviyeler için ortak bir hedefi vardır; Öğrencilerimize İtalyanca’yı bütün olarak öğretmek.

Öğrendiği dilbilgisi konularının, kelimelerin ve kalıpların, konuşurken de rahatlıkla kullanılabilmesinin üzerinde titizlikle durulur. Öğrenci konuyu öğrenirken, bunu mutlaka pratikte de kullanır.

“Hedefimiz öğrenciye yazı İtalyancası ile birlikte konuşmayı da öğretmektir.”

İtalyanca  anlayabilmek ve konuşabilmek için gerekli olan bütün yetiler
( dilbilgisi- kelime bilgisi- dinleme- telafuz – konuşma - yazma ) birbirine paralel olarak ilerler. Bu sebeple eğitimlerimizde ek olarak audio – visual ( görsel ve işitsel ) materyaller kullanılır.

Yapılacak Seviye Tespit Sınavının ardından, belirlenecek olan seviyelerde genel olarak neler işleneceği, hangi kitapların ve materyallerin kullanılacağı aşağıdadır.

Seviye Tespit Sınavımız , YAZILI ve SÖZLÜ olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.


Her bir seviye bir kurdur. Haftada 9 saat ders yapılacağı düşünülerek, her bir kurun kaç saat süreceği yaklaşık olarak belirtilmiştir. Dersler 40 dk.dır.

Grubun öğrenme hızına, ilgisine ve devamlılığına göre bu süre azalabilir veya uzayabilir. Kur boyunca ara sınavları ve bir final sınavları yapılmaktadır.
Sınav sonuçlarına göre öğrencinin bir diğer kur için hazır olup olmadığı belirlenecektir.

Kur Sayısı, Kur saati, Kişi Sayısı


İtalyanca eğitimi ortalama 8 kişilik sınıf baz alınarak her biri 60 saat süren 6 kurdan oluşmaktadır.Haftada 3+3 = 6 saat süren dersler bir kuru 10 haftada bitirmektedir. Kur sonunda sertifika sınavı olmaktadır ve 100 üzerinden 50 geçer notu alan kursiyer diğer kura geçmeye hak kazanır.

Kişi sayısının değişimine göre kur saati değişiklik gösterebilir:

Kişi sayısı 8–9–10 ise          80 saat

Kişi sayısı 5–6–7 ise            60 saat

Kişi sayısı 3–4–5 ise            40 saat

Kişi sayısı 1–2 ise               30 saat

Hızlandırılmış kurslar da yapılabilmektedir. Bu durumda kur saati değişmemekle birlikte haftalık ders saati 2 katına çıkarak kur yarı sürede bitirilir. ( 5 hafta gibi )


Bütün seviyelerimizde ;

Sınıf  içerisinde öğrenciler yoğun gramer, yazma, konuşma, dinleme, kelime bilgisi ve okuma çalışmalarını gerçekleştirirler.

Öğretilenler, sınıfta yapılan çeşitli dinleme, konuşma ve yazma aktiviteleri ile pekiştirilir. CD’lerden yararlanılır.

Derslerimiz konuşma ağırlıklı ilerlediğinden, öğrencilerimiz ilk kurdan itibaren basit cümleler kurmaya başlar. Orta seviyeye geldiğinde ise yabancılar ile rahatlıkla konuşabilecek duruma gelir.

Her kurun sonunda öğrencilere seviyelerine uygun okuma kitabı ve bu kitap ile ilgili ödev verilir.

KULLANILAN MATERYALLER:


Kullanılan Kaynaklar: Progetto italiano 1 
CD-ROM Interattivo

Progetto italiano 2

Progetto italiano 3

Video italiano 1

Video italiano 2

Video italiano 3

Primo ascolto

Ascolto Medio

Ascolto AvanzadoKonuşma Sınıfları


Kurumumuzda herhangi bir eğitim programına katılan öğrencilerimiz, ilk seviyeyi bitirdikten sonra konuşma sınıflarından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Bunun dışında, yoğun talebe ve de ihtiyaca göre sadece konuşma sınıflarına katılmak isteyen öğrenciler için de, özel olarak sınıf açıyoruz.

Konuşma Sınıfında (Speaking Clup) Günlük dilde kullanılan, kelimeler, kalıplar ve deyimler üzerinde durulur. Öğrencinin kelime bilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Güncel konular belirlenerek, bu konular hakkında konuşulur. Telafuzun üzerinde titizlik ile durulur.